Mermer levhalar için Mikrodalga enerjili epoksi hatları

Pedrini Microwave Resinline

Mermer levhalar için Mikrodalga enerjili epoksi hatları

Bilindiği gibi, yaklaşık 1990 ların ortalarında, dünyada bej mermer pazarı bütün hızıyla büyürken en önemli konulardan bir tanesi, bu tür, genellikle çatlağı bol, bej taşlardan daha fazla metrekare ürün alabilmek ve dolayısıyla üretim maliyetlerini düşürebilmekti. Sektörümüz, bunun çaresini katrakta kesilmiş levhalardaki çatlakları bir hat üstünde epoksi reçinesi vasıtasıyla sağlamlaştırma işlemi yaparak buldu. O dönemden beri de bu işlem dünya çapında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu süre zarfında doğal olarak çift bileşkenli olan bu sistemin epoksi reçinesi ve katalizöründe çeşitli geliştirmeler, uygulama hatlarında da devamlı yenilikler yapıldı.

Bütün bu ilerlemelere rağmen çatlak levhaları epoksiliyerek sağlamlaştırma ve deliklerini doldurmada hala bazı zayıflıklar vardı. Örneğin, çok kapalı çatlaklara reçine karışımının derinlemesine nüfuz etmesi bazen mümkün olmuyor ve reçine uygulamasından sonra cilalama öncesi kürlenme (polimerizasyon) süresi uygulama şartlarına göre 12 – 20 saat gerektirdiği için bu süre zarfında fabrika içerisinde sıcaklık ve nemlilik açısından çok da uygun olmayan koşullarda, ciddi bir fabrika alanını işgal ederek ve yükleme-boşaltma işlemleri de yapılarak stoklanıyordu. Bu tür çalışma da, sonuçta, düzgün olamayan bir ürün elde edilmesine, gereksiz firelere, istenmeyen çatlaklara ve reçine sararmalarına sebep olabiliyordu

Pedrini AR-GE departmanının çalışmaları sonuç verdi

Sektörümüzün bu sorunlarına çözüm bulmak için Pedrini Spa ARGE departmanının çalışmaları sonuçları alınmaya başlandı. 2003 yılında önce laboratuarında mikrodalga ile test çalışmalarına başladı, 2006 yılında yine kendi laboratuarında ilk mikrodalga fırınla uygulamaları başlattı ve 2009 yılında ilk endüstriyel hattını Marmi Orobici Graniti-İtalya fabrikasına kurdu.

Alacakaya ve Hazmer'de mermer için ilk endüstriyel hatlar kuruldu

Başlangıçta, kurulan hatlar önce uygulama koşullarının biraz farklı ve daha kolay olduğu granit levhalar için yoğunlaştı. 2014 yılında ise Türkiye’de Alamer (Alacakaya) ve Hazmer firmalarına ilk mikrodalga hatlar konarak mermer levhalar için de bu yöntem endüstriyel çapta başlatıldı. Bugün, dünyada granitte 9 adet, mermerde 5 adet mikrodalga enerjili epoksi hatları başarılı bir şekilde çalışmakta 2 adet hat da montaj safhasında bulunmaktadır. Elde edilen rekabetçi performans ve ürünün üstün özellikleri nedeniyle birçok müşterimiz mikrodalga teknolojisi ile daha başarılı bir şekilde yaptıkları epoksileme işlemlerinde, levhalarını pazarlama konusunda da güçlü kılabilmek için ürünlerine özel etiketler yapıştırmaktadırlar.

Mikrodalga reçine hatlarında işlem sırasına göre levhalar hat boyunca tamamen ısı kontrollu, kapalı fırınlarda işlemlerden geçer:

-Levhalar kule veya tünel fırınlarda kurutularak kaliteli bir reçine uygulaması için gereken 45˚ C civarına ısıtılır. Keza reçinenin de 30-35˚ C seviyesinde olmasında fayda vardır.

-Reçine ve katalizör karışımı aynen klasik reçineleme sistemindeki gibi sürülür

-Levhalar Mikrodalga fırınına girer ve içerde toplam 4 dakika müddetle kalır. Fırın içerisine 2 adet levha alır, bu nedenle hattın işlem hızı 2 levha/dakikadır. Fırın içi işlem süresince fırın kapakları kapalıdır. Gerektiğinde içine tek levha alan kapasitede mikrodalga fırın modeli de vardır. Fırında levhalara hem sıcak hava hem de mikrodalga enerjisi tatbik edilir. Uygulanacak mikrodalga gücü, ana kontrol panosundan işlem görecek taşın, granit mi mermer mi olduğuna, levhanın büyüklüğüne, uygulanan reçine miktarına ve reçine tipine göre ayarlanır. Mikrodalga fırınındaki işlem sırasında levhalara ileri geri hareket verilerek, homojen bir ısınma sağlanır.

-Fırından yaklaşık 50-60˚ C da çıkan levhaların üstündeki reçine viskozitesini arttırmaya başlar ve diş macunu kıvamındadır. İstenildiği takdirde spatula ile levha üstündeki reçineler yönlendirilebilir, çöken noktalar doldurulabilir.

-Levhalar daha sonra 120 dakika bekleme kulelerinde 35-50˚ C de kürlenerek doğrudan hat üstünde cilaya girer. Eğer hattın yerleşimi doğrudan cilaya sokmaya izin vermiyorsa sadece 60 dakika kürlenerek stok sıpası üstüne alınabilir. Bekleme kuleleri ısı yalıtımlı ve kürlenme işlemi ciddi ekzotermik (ısı yayan) bir kimyasal işlem olduğu için bu kürleme kulelerinde ısı kaynağı bulunmasına rağmen ancak özel koşullarda, ortam çok soğuk olduğu zaman kullanılır.

Mikrodalga epoksi sisteminin klasik epoksilemeye göre tecrübe edilmiş önemli üstünlükleri vardır. Bazılarını sıralarsak:

1-Derin ve homojen ısıtma. Bazı kapalı ve dar çatlaklara klasik epoksilemenin nüfuzu yetersiz kalabilir. Oysa mikrodalga epoksilemede reçine mikrodalga enerjisini yiyince önce viskositesini düşürerek iyice akışkan bir hale gelir ve en ince, kapalı ve ufak çatlakları bile doldurarak hem kürlenme zamanını kısaltır, hem de daha sağlam levha üretir.

Örneğin aşağıdaki resim Burdur bejinde tünel fırında kurutulan levhanın file tarafının mikrodalga teknolojisi ile epoksilendikten sonra önyüz işlemi için çevrildiği sırada çekilmiştir. Reçinenin Burdur bejinin çok kapalı çatlaklarına nüfuz edip arka yüze nasıl rahatlıkla çıktığını göstermektedir.

2-İşlemler sırasında levha daha az hareket eder ve bu da işlem sırasında kaza sonucu oluşan fireyi azaltır.

3-Doğrudan hat üstünde cilaya sokabilme. Klasik epoksi reçinelemesinde cilalayabilmeye ancak 12-20 saat kürlenme işleminden sonra başlanabilir. Bu da hat üstünde iş bitimini olanaksız hale getirir. Oysa mikrodalga epoksi sistemi doğrudan cilaya girmeye uygundur.

4-Kürlenme sonrası ara stok olmadığı için fabrika sahası içinde ciddi bir yer tasarrufu sağlanır.

5-Derinine ve çabuk levha sağlamlaştırma ve daha parlak cila elde etme.

Mikrodalga epoksi işlemi hem file tarafında, hem de ön yüzde ve aynı zamanda da dolgu işleminde aynı başarıyla kullanılabilir. Bu özellik de, arkası filelendikten sonra ön yüzü honlanıp daha sonra epoksilenecek ve aynı zamanda doldurulacak levhalarda mikrodalga sistemine çok önemli bir üstünlük verir. Klasik reçinelemedeki mastik dolgu ve/veya UV dolgu işlemi ortadan kalkar.

6-Herhangi bir atık çıkarmadan verimli enerji kullanımı.

7-Geleneksel yönteme göre daha yüksek ısıtma kapasitesi olanağı

8-Kürlenme zamanın kısalığı nedeniyle üretim zamanı çok kısalır. Örneğin arkası ve ön yüzü epoksilenecek bir levhada cilalamaya kadar olan süre klasik yöntemle ortam koşullarına göre 18-26 saat arası sürerken mikrodalga teknolojisi ile bu süre sadece 5 saat sürer.

9-Bütün mermer ve granit türlerine göre ayarlanabilecek ısı aralığında çalışma

10-Bugün telli katrak ve mikrodalga reçine teknolojisini beraber kullanan bir firmanın 1 bloktan elde edilen yaklaşık 70 levhayı (yaklaşık 300 m²) 8 saatte kesip, çift yüzünü mikrodalga teknolojisi ile reçineleyip, cilalayıp, CUTLINE hatlarında ebatlayıp paketleyerek 1 vardiya yani 8 saat içerisinde müşterisine sunması olanaklıdır. Klasik bir yöntemle bu, katrak kullanarak ve geleneksel reçine hatlarıyla yapılacak işlem 30-38 saat sürer. Bu gerçeğin önümüzdeki 10 yılda mermer fabrikalarının tasarım ve yerleştirme düzenini, işleyiş ve stoklama stratejilerini kökten değiştirmesi beklenmektedir.

11-Pedrini tarafından üretilen Mikrodalga epoksi fırını b460 TUV tarafından test edilmiştir.